Sayı : B.30.2.ANK.0.70.77.00/BİM/168

08/10/2004

22.11.2002 tarih ve 2910 sayılı yazı ile, üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm inşaatlarda, internet kablolaması işi için proje aşamasında ve sonraki aşamalarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü çalışılması konusu tüm birimlere duyurulmuştur.

Ancak, ortaya çıkan sıkıntılardan, yukarıda anılan yazının gereğinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. İnşaat işlerinin bitimi ve kabulünden sonra, internet bağlantısı sırasında, yapılan kablolamanın eksik veya yanlış olduğu tespit edilmekte, bu eksiklik ve yanlışlığın giderilmesi için, fazladan zaman, insan gücü ve malzeme harcanmaktadır. Bu hususun titizlikle ele alınması ve gerekli eşgüdümün sağlanması için gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Rektör Yardımcısı