Gerek elektrik, gerek fiziksel ve donanımsal anlamda, yer anlamında büyük ölçüde tasarruf sağlayan Sanallaştırma Projesi ilk etapta 50 sunucuda gerçekleştirilmiştir.