ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Temel Eğitimi, 21 (yirmi bir) kişiden oluşan BGYS ekibine yönelik olarak 8, 20 ve 23 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilerek toplam 3 (üç) günde tamamlanmıştır. ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) İç Tetkik Eğitimi, 10 (on) kişiden oluşan BGYS İç Denetim ekibine yönelik olarak 10 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. BİDB ve BEYAS Koordinatörlüğü personeline yönelik olarak ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Farkındalık eğitimi 8 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.