Üniversitemize ait yazılım ve bilişim sistemlerinde güvenlik açığı taramaları (sistem ve network zafiyet taraması, uygulama zafiyet taraması) tarama araçları veya daha gelişmiş zafiyet yönetim yazılımları kullanılarak düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Zafiyet testleri ile tespit edilen güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik çalışmaların sürekliliğini sağlamak için testler belirli periyotlarla yinelenmektedir. Buna ek olarak internet üzerinden, yerel ağ içinden ve web uygulamalarına yönelik güvenlik testlerini içeren sızma testi (pentest) 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.