Alanında yetişmiş personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla bilişim personelleri istihdam edilmekte ve mevcut personelimizin teknik bilgi ve beceri seviyesini yükseltmeye yönelik eğitimler alınmaktadır. Önceki yıllarda yazılım geliştiriciler için Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi alınmıştır. 2018 yılı içinde de Linux Sistem Yönetimi, PostgreSQL Veritabanı Yönetimi ve BGYS eğitimleri tamamlanmış olup; KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) eğitimleri de aynı amaca yönelik olarak ilk defa alınmıştır.