Sayı : B.30.2.ANK.0.70.00.00 /49-1-2910

22/11/2002

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm inşaatlarda Internet kablolaması işi için proje aşamasında ve sonraki aşamalarda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ilgili birim yetkilileri ve müteahhit firmanın eşgüdümlü çalışması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Rektör Yardımcısı