Sayı :B.30.2.ANK.0.70.77.00/BİM/86

27.06.2006

Üniversitemiz yerleşkelerindeki kablolu bilgisayar altyapı iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, paylaşımsız ve güvenilir bir bağlantı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu yapının yanı sıra, bazı birimlerimizin kablosuz ağ bağlantı istekleri söz konusu olmaktadır. Bu istekler değerlendirilmekte, gerekli görülmesi durumunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Ancak, kapsamlı bir kablosuz bilgisayar ağ altyapısının planlaması ve gerçekleştirilmesi bu yıl içerisinde olanaksız bulunmaktadır. Gelecek yıl itibariyle, yerleşke bazında bir inceleme ve planlama çalışması yapılarak ihtiyaç doğrultusunda ve bütçe olanakları çerçevesinde kablosuz bilgisayar ağ kurulumuna başlanacaktır.

Bu süre içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın bilgisi ve onayı dışında kablosuz ağ kurulumu yapılmaması ve bugüne kadar yapılmış olanlarla ilgili bilginin iletilmesi gerekmektedir. Onaysız yapılan kablosuz ağdan erişilerek yapılacak, her türlü yanlış ve kötü amaçlı kullanımdan, kablosuz ağ cihazının bağlı olduğu ucun kullanıcısı ve o kullanıcının bağlı olduğu birim yöneticisi sorumlu olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Ömer L. GEBİZLİOĞLU
Rektör Yardımcısı