Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:
• Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
• Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen görevler;
• Üniversitemizin bilişim altyapısının kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı, iyileştirme amaçlı projelerinin hazırlanması ve yönetimi,
• Bilişim faaliyetlerinde Üniversitemiz birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması,
• Üniversitemizin tüm mensuplarının elektronik kütüphaneler, veri tabanları ve kurumsal web servislerine erişimini sağlayan kablolu ve kablosuz ağ alt yapısının kurulması ve yönetimi,
• Üniversitemiz sistem odasında barındırılan tüm sunucu ve internet servislerinin yönetimi,
• Üniversitemizde bilimsel ve idari çalışmaları sürdürebilmek için gerekli olan yazılımların geliştirilmesi veya satın alınması, mevcut yazılımların bakım ve güncellemelerinin yapılması,
• Gerekli tüm yedeklemelerin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin alınarak hizmet sürekliliğinin sağlanması,
• Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilişim cihazlarının temini, dağıtımı, onarımı ve güncellemelerinin yapılması,
• Üniversitemiz birimlerinde hurdaya ayrılacak bilişim cihazlarının uygunluğunu tespit etme amacıyla oluşturulan hurda komisyonlarına uzman üye gönderilmesi,
• Başkanlık personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin sağlanması,
• İhtiyaç duyan Üniversitemiz birimleri ile mensuplarına eleman, eğitim ve teknik destek sağlanması ve gerekli duyuruların yapılması,
• Başkanlık bütçesinin hazırlanması, satın alma ve yolluk-yevmiye işlemlerinin yapılması,
• Verilen hizmetler ile ilgili güncel teknolojilerin takibi, yönetime görüş ve önerilerin sunulması,
• Başkanlığın bağlı olduğu üst yöneticiler tarafından verilecek benzeri işlerin yapılması.