Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
  • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.