finans

İdari İşler Grubunun Görevleri

• Daire Başkanının randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaşım ve iletişim hizmetleri,
• Gelen ve giden evrak kayıt ve dosyalama ve arşiv işlemleri,
• Başkanlık Beyas sorumluluğu, kullanıcılarının eğitimi ve sorunlarının çözümü,
• Bilgi edinme işleri,
• Tütün mamülleri kullanımı ceza ve takip işleri,
• Muhtelif yazışmalar,
• Mezun Sistemine kayıtların takibi,
• Bilişim komisyonu sekreterliği,
• Başkanlık personelinin kişisel ve özlük konuları ile ilgili yazışmalar, her türlü izin, istirahat ve benzeri konulardaki kayıtları yürütmek,
• Başkanlık stratejik plan, bütçe (cari+yatırım+performans) hazırlama ve muhtelif raporların hazırlanması,
• Üniversitemiz aday memur eğitim programında ders verme,
• Kısmi zamanlı öğrenci (işe alım/puantaj vs.) işlemleri,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.