finans

  • Başkanlığımızın tüm,
  • Yönetim,
  • İdari İşler,
  • Sekreterya,
  • Personel İşleri,
  • Yazışma ve Arşiv İşlemleri,
  • Bilgi Edinme vs. Hizmetler,
  • Satın Alma İşlemleri,
  • Bütçe Tahakkuk İşlemleri,
  • Birim İçi Bakım Onarım İşleri.