auTÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sayı: B.30.2.ANK.0.70.77.00/BİM/157

Ankara
15.10.2002

Üniversitemiz, akademisyen ve idari personelin araştırmalarını ve işlerini daha hızlı ve verimli yürütebilmeleri için kurulu bulunan bilgisayar ağını ve İnternet bağlantısını imkanları dahilinde sürekli iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu iyileştirme çalışmaları oldukça yüksek bir maliyeti de beraberinde getirmektedir.

Üniversitemizin bilgisayar ağı TÜBİTAK bünyesinde kurulu bulunan ULAKNET (Ulusal Akademik Ağı) omurgasına bağlı olup, diğer üniversiteler ile aynı İnternet hattını paylaşmaktadır. Bu bağlantının uygun kullanılması için TÜBİTAK tarafından gönderilen “Kabul Edilebilir Kullanım Politikası” sözleşmesi üniversitemiz tarafından da imzalanmıştır.

Bu sözleşmede, kullandığımız bilgisayar ağının “kesinlikle eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar içindir” ibaresi ile “bu kullanım politikasını imzalayan taraf, ULAKBİM’in yukarıda belirtilen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen durum bağlamında, üniversitemizde İnternet bağlantısını kullanan herkesin sözleşmede belirtilen kurallara uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla, internet ağımızın bu kurallara ters düşen biçimde ve iş gereği olmayan resim, müzik alıp gönderme, oyun oynama, icq, chat vb. gibi programları çalıştırarak işi aksatacak şekilde kullanılması uygun değildir. Kurallara uyulmadığı tespit edilen kullanıcı uçları için gerekirse yukarıda sayılan servislerin kısıtlanacağının, hatta İnternet bağlantılarının kesileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Akademik ve idari birim yöneticilerinin söz konusu uygun olmayan internet kullanımlarını önlemek hususunda gereken duyarlılığı göstermesi beklenmektedir.

Gereğini bilgilerinize saygıyla rica ederim.

Prof.Dr. Ömer L. GEBİZLİOĞLU
Rektör Yardımcısı

DAĞITIM :

Fakülte Dekanlıklarına
Enstitü Müdürlüklerine
Yüksekokul Müdürlüklerine
Bölüm Başkanlıklarına
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüklerine
Basın-Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne
Daire Başkanlıklarına
Basımevi Müdürlüğüne
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne