Mali İşler Grubunun Görevleri
• Satınalma işleri,
• İhale işleri,
• Bütçe yönetimi,
• Personel tahakkuk, avans, yolluk ve maaş işleri,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.