oecd OECD Rehber İlkeleri
kanun 5651 sayılı Kanun “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”
ulakbim ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
ankara ANK-CLUB” ve Diğer Elektronik Posta (E-Posta) Haberleşme Listesi Üyeliği Yönergesi
ankara Ankara Üniversitesi Bilişim Hizmet ve Kaynakları (BHK) Kullanım Yönergesi
ankara Ankara Üniversitesi Bilişim Komisyonu Yönergesi
yonetim Üniversitemizin bilgisayar ağının kurulumu, var olan ağın genişletilmesi ve tadilatı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı
politika İnternet Kullanım Politikası ile ilgili Rektörlük yazısı
politika 27.06.2006 tarih ve B.30.2.ANK.0.70.77.00/BİM/86 sayılı Üniversitemiz bilgisayar ağının kurulumu, var olan ağın genişletilmesi, tadilatı ve kablosuz ağ ile ilgili yazısı
politika 08/10/2004 tarih ve B.30.2.ANK.0.70.77.00/BİM/168 sayılı üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm inşaatlarda, internet kablolaması işi için proje aşamasında ve sonraki aşamalarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü çalışılması konusu
politika 22.11.2002 tarih ve 2910 sayılı yazı ile, üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm inşaatlarda, internet kablolaması işi için proje aşamasında ve sonraki aşamalarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü çalışılması konusu
 politika “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”