Server

Sistem Grubu

Sistem ve Ağ gruplarının yapmakta olduğu işler iç içe olup çoğu zaman birbirlerinden yardım almalarını gerektirmektedir. Birlikte çalışmaları gerektiğinden dolayı aynı ortamda faaliyet göstermektedirler.

 • Üniversitemiz sistem odasında bulunan tüm sunucuları ve internet servislerini yönetmek,
 • Sunucuların günlük yedeklemelerini yapmak,
 • Antivirüs ve Antispam Sistemlerini yönetmek,
 • İstek üzerine haberleşme listeleri oluşturmak ve sürekliliği sağlamak,
 • Elektronik posta hesaplarını açmak ve sorunlarını çözmek,
 • Web tabanlı e-posta servisini isletmek,
 • Proxy servisini isletmek ve kullanıcılarına destek vermek,
 • Üniversitemizin web sayfasını hazırlamak, güncellemek, diğer birimlerin ve personelin web sayfası hazırlamasına ve yayımlamasına yardımcı olmak,

 

Ağ Grubu

 • Ağ altyapısı ile ilgili projeler hazırlamak,
 • Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak,
 • Firewall sistemlerini yönetmek,
 • Üniversitemiz birimlerinin bilgisayar ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek vermek,
 • Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren isler için şartname hazırlamak, projeyi yönetmek.