BİLGİ İŞLEM

Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma, Ankara Üniversitesi ‘nin en önemli ilkelerinden biridir. Bu amaçla dairemiz, günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici, altyapı, hizmet ve yazılım üretmekte, bunları güncel tutmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

Elektronik kütüphaneler, veri tabanları ve gerekli web servislerine erişimi mümkün kılacak bilgisayar ağı alt yapısını kurmak ve işletmek,
Üniversitemizin web sayfasını oluşturmak, güncellemek, diğer birim ve personele destek vermek,
Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımlarının temini, dağıtımı, onarımı ve güncellemelerini yapmak,
Bilimsel ve idari çalışmaları sürdürebilmek için gerekli olan yazılımları geliştirmek veya satın almak. Yazılımların bakım ve güncellemelerini yapmak,
Üniversitemiz idari ve akademik personelinin değisik platformlarda elektronik haberleşmesini sağlamak,
İhtiyaç duyulduğunda üniversitemiz personeline eğitim vermek,
Verilen tüm hizmetlerde sürekliliği sağlamak.