Birimimiz, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21/11/1983 tarihi ve 18288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na dönüşerek Üniversitemizin teşkilat yapısında yerini almıştır. Kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış Daire Başkanları;

  • Tunç ORALKAN (1984 – 1989)
  • Öğr.Gör. Yalçın AKÇALI (1989 – 1995)
  • Prof.Dr. İ.Ethem DERMAN (1995 – 2000)
  • Rıza AYHAN (2000 – 2017)
  • Barış OKUMUŞ  (2017 – ….)

Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma, Ankara Üniversitesi’nin en önemli ilkelerinden biridir. Bu amaçla Başkanlığımız, günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici, altyapı, hizmet ve yazılım üretmekte, bunları güncel tutmaktadır.