Birimimiz, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı (21/11/1983 tarih ve 18288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi) uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na dönüşerek üniversitemizin teşkilat yapısında yerini almıştır. Bugüne kadar dört daire başkanı görev yapmıştır.
Rıza AYHAN
2000 - ...
Prof.Dr. İ.Ethem DERMAN
1995 - 2000
Öğr.Gör. Yalçın AKÇALI
1989 - 1995
Tunç ORALKAN
1984 - 1989