Birimimiz, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21/11/1983 tarihi ve 18288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na dönüşerek Üniversitemizin teşkilat yapısında yerini almıştır. Kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış Daire Başkanları;
Barış OKUMUŞ
2017-...
Rıza AYHAN
2000 - 2017
Prof.Dr. İ.Ethem DERMAN
1995 - 2000
Öğr.Gör. Yalçın AKÇALI
1989 - 1995
Tunç ORALKAN
1984 - 1989
Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma, Ankara Üniversitesi’nin en önemli ilkelerinden biridir. Bu amaçla Başkanlığımız, günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici, altyapı, hizmet ve yazılım üretmekte, bunları güncel tutmaktadır.