Teknik Destek Grubunun Görevleri
• Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlama,
• Başkalık ve diğer birimler tarafından satın alınan malzemelerin muayenesi ve dağıtımı,
• Birimlerden gelen bilgisayarlardaki sorunların giderilmesi, garanti süresi içindeki arızalı cihazların firmaya gönderilerek onarımının sağlanması,
• Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri,
• Üniversitemiz birimlerinin teknik personel eğitimlerinin yapılması, ihtiyaç duyulması durumunda telefonla ya da yerinde destek verilmesi,
• Yeterli teknik destek elemanı olmayan birimlerin bilgisayar ağı bağlantısının gerçekleştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi,
• 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca başkanlık taşınır kayıt (Devir giriş-çıkış, zimmet, taşınır işlem fişi vb.) işlemlerinin yapılması ve yılsonu hesaplarının ilgili kurumlara gönderilmesi,
• Başkanlığın ihtiyacı olan sarf malzemelerinin stoğunun izlenmesi, yedek parça ve yan ürünlerin hizmeti aksatmadan temininin sağlanması ve takibi,
• Üniversitemiz birimlerinde hurdaya ayrılacak Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzemeler için oluşturulan hurda komisyonuna uzman üye gönderilmesi; hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunun denetlenmesi,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.