ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08/01/2008

Toplantı Sayısı : 797

Karar Sayısı : 15414

15414- 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki” Kanun ve bu Kanuna dayandırılarak çıkarılan 26680, 26687 ve 26716 sayılı Yönetmelikler uyarınca Üniversitemizin bilgisayar ağının daha iyi yönetilebilmesi için, birimlerimizde yapılacak her türlü kablolu ve kablosuz bilgisayar ağı kurulumu, var olan ağın genişletilmesi ve tadilatı için Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığının onayının bulunmasına karar verildi.

Yayın Tarihi : 2008-01-22