Webmail Giriş Sayfası Ayarı

Ankara Üniversitesi Webmail Servisi: http://webmail.ankara.edu.tr

Webmail arayüzünden giriş yaparken, kullanici_adi yerine kullanici_adi@xxx.ankara.edu.tr yazılır. Örnekte gösterildiği şekilde giriş yapabilirsiniz.