Yazılım Geliştirme Grubunun Görevleri

 • Başkanlık ve Üniversite birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin hazırlanması,
 • Yazılım analizlerinin yapılması, yazılım ve güvenlik standartlarının tayin edilmesi, veritabanı modellerinin oluşturulması,
 • Veritabanlarının yönetimi,
 • Projelerde iş süreçlerinin planlanması, dokümantasyon ve yedeklemelerinin yapılması,
 • Sonuçlandırılan projelerin test edilmesi, ihtiyaç duyan birimlere teknik destek verilmesi,
 • Sorumluluğundaki yazılımların güncelleme, bakım, yenileme ve teknik şartnamesinin hazırlanması işleri,
 • Üniversite web sayfasının tasarımı ve güncellenmesi, ihtiyaç duyan birimlere web sayfası oluşturulması ve ilgili personelin eğitimi,
 • Kurum dışına yaptırılacak programlar için şartname hazırlanması ve proje yönetimi,
 • İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
 • Diğer birimler ile eşgüdüm,
 • Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.