Yazılım Grubunun Görevleri
• Başkanlık ve Üniversite birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin hazırlanması,
• Yazılım analizlerinin yapılması, yazılım ve güvenlik standartlarının tayin edilmesi, veritabanı modellerinin oluşturulması,
• Veritabanlarının yönetimi,
• Projelerde iş süreçlerinin planlanması, dokümantasyon ve yedeklemelerinin yapılması,
• Sonuçlandırılan projelerin test edilmesi, ihtiyaç duyan birimlere teknik destek verilmesi,
• Sorumluluğundaki yazılımların güncelleme, bakım ve yenileme işleri,
• Kurum dışına yaptırılacak programlar için şartname hazırlanması ve proje yönetimi,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.