Başkanlığımız, dağınık yerleşke yapısındaki Üniversitemizin tüm birimlerine tek merkezden hizmet vermektedir. Başkanlığımız bünyesinde Şube Müdürlüğü unvanı kullanılmayıp yönetim; başkan, ve grup sorumluları ile yürütülmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimimiz, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21/11/1983 tarihi ve 18288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na dönüşerek üniversitemizin teşkilat yapısında yerini almıştır.

Görev

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde34: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

b. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.